Despre noi

Cine suntem?

Din dorința de a oferi o alternativă sistemului clasic de învățământ preșcolar, în anul 1999 se înfințează grădinița cu program prelungit Pinocchio.

Grădinița Pinocchio este o instituție de învățământ care promovează învățarea limbii germane prin imersiune (limbă maternă), promovând astfel multilingvismul în educația timpurie .

Pentru buna pregătire pentru școală dar mai ales pentru viață, acordăm o atenție deosebită dezvoltării copilului. Evoluția personală, stabilirea valorilor morale, descoperirea mediului înconjurător și stimularea cognitivă prin procesul educațional sunt doar câteva dintre obiectivele noastre. Datorită experineței acumulate și a personalului calificat, grădinița obține acreditarea în anul 2013 cu OMEN. Nr. 3640/04.2014.

Aus dem Wunsch heraus, eine Alternative zur klassischen Vorschulerziehung anzubieten, wurde 1999 der Kindergarten Pinocchio mit erweitertem Angebot gegründet.

Der Pinocchio-Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung, die das Erlernen der deutschen Sprache durch Immersion (Muttersprache) fördert und damit die Mehrsprachigkeit in der frühen Bildung fördert.

Für eine gute Vorbereitung auf die Schule, aber vor allem auf das Leben, legen wir besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Kindes. Persönliche Entwicklung, moralische Wertbildung, Entdeckung der Umwelt und kognitive Stimulation durch den Bildungsprozess sind nur einige unserer Ziele. Dank der gesammelten Erfahrung und des qualifizierten Personals erhielt der Kindergarten 2013 die Akkreditierung bei OMEN. Nein. 3640/04.2014.